Postet nga: Shkeljet

Shkeljet “me dy këmbë” te materialet e sponsorizuara

Kodi i Mediave të Shkruara të Kosovës e ka përcaktuar qartë se çka është materiali sponsorizues.

Ministria e Integrimit Evropian pagoi ‘paushall’ shpenzimet e rrymës dhe pastrimit

Shpenzime përmes procedurave të jo të rregullta janë evidentuar në Ministrinë e Integrimit Evropian  për vitin 2019.

VIDEO: Si u paditën pesë komuna për mosrespektim të barazisë gjinore?

Emisioni i fundit ‘Drejtësia në Kosovë’ transmetoi hulumtimin për shkeljet që Kuvendet Komunale të Komunës së Prishtinës, Vushtrrisë, Malishevës, Deçanit dhe Dragashit bënë ...

Profesori ankohet për keqmenaxhim në Universitetin e Mitrovicës

Themelimi i tre fakulteteve të reja në Universitetin e Mitrovicës është përcjellë me pakënaqësi te stafi akademik të cilët kanë ankesa për menaxhmentin në ...

Demokraci Plus: Po Përsëriten Shkeljet e Ligjit të Prokurimit

Ligji i Prokurimit Publik është duke u shkelur, ndërsa shkeljet e tij përsëriten dhe janë të ngjashme viti pas viti, konstatohet në një draft-raport të “Demokracisë Plus” ...

Dosja me Shkelje e TC ‘Kosova e Re’ Dërgohet në Prokurori

Në dosjen për Termocentralin “Kosova e Re” të dërguar në Prokurori, Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) thotë se ...

Auditori Gjen Përdorim të Makinave Private për Çështje Zyrtare

Raporti i auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2014 për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) sot doli para komisionit për mbikëqyrjen e financave ...

Agani Ankohet se Prodhuesit e Ujit nuk Raportojnë në Ministri

Ministri i Ambientit Ferid Agani para Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike foli për gjetjet e auditorit në këtë ministri.