Postet nga: raporti i auditimit

Mbi 250 mijë euro pagoi Komuna e Ferizajt për procedura përmbarimi për shkak të vonesave në pagesa

Mbi 250 mijë euro u desh që Komuna e Ferizajt të paguaj për procedura përmbarimore/gjyqësore gjatë viti 2023 për shkak të vonesave në kryerjen e pagesave.

ZKA: Telekomi i Kosovës në vitin 2023 dha mbi 126 mijë euro stimulime për punëtorët pa u bazuar në ndonjë rregullore

Telekomi i Kosovës gjatë vitit 2023 ka dhënë 126 mijë e 935 euro stimulime për punëtorët, pa u bazuar në ndonjë rregullore përkatëse. Kjo gjetje është ...

ZKA: Komuna e Ferizajt lëshoi leje ndërtimi në tokë bujqësore

Drejtoria e Urbanizmit në Komunën e Ferizajt në pesë raste ka lëshuar leje ndërtimi në tokë që ishte destinuar si tokë bujqësore.

Tri kontrata me vlera të mëdha nuk përmbushen me kohë në Komunën e Ferizajt

Tri vjet është afati i përfundimit i të gjitha punëve të kontraktuara nga ana e komunave.

Komuna e Ferizajt jep tender 1.6 milionë euro për punët që mund t'i kryenin ndërmarrjet publike

Dy ndërmarrje publike lokale i ka Komuna e Ferizajt të cilat merren me çështjen e pastrimit, rregullimit e mirëmbajtjes së hapësirave publike.

Gjetjet e Auditorit për Komunën e Vushtrrisë, Tahiri fton Prokurorinë që t'i hetojë shkeljet

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka regjistruar një sërë shkeljesh në raportin për Komunën e Vushtrrisë për vitin 2023.

Auditori: Pjesëtarët e FSK-së nuk kanë marrë kompensim të plotë për punën jashtë orarit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë kompensim jo të plotë për punën që ...

Dhjetëra mësimdhënës në Ferizaj jashtë listës së pagave gjatë vitit 2023

Gjatë vitit 2023, Komuna e Ferizajt nuk i ka regjistruar në listën e pagave 31 punonjës, 18 prej të cilëve ishin të tillë që prej vitit 2022.