Postet nga: raporti i auditimit

Telekomi injoron auditorin, asnjë rekomandim i zbatuar nga viti 2017

Në mesin e krizës financiare dhe problemeve të shumta, Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës” është ndër institucionet më të kritikuara nga Auditori i Përgjithshëm.

Shpenzimi i dyshimtë i 1.7 milion eurove në projektin e kanalizimit

Në projektin për rregullimin e shtratit të lumit Mirusha në Komunën e Gjilanit, Auditori ka gjetur se ka pasur ndryshime mes punëve që janë kontraktuar dhe atyre ...

Parregullsitë në ndarjen e subvencioneve nga Komuna e Gjilanit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Gjilanit në vitin 2018 ka ndarë subvencione për Teatrin e Qytetit, botimin e librit “Gjilani - terrori, represioni dhe eksodi 1944...

Gjilani me 119 punëtorë me kontrata mbi vepër

119 persona janë angazhuar në mënyrë të përkohshme në Komunën e Gjilanit vetëm gjatë vitit të kaluar.

Auditori: 65 të punësuar në Telekomin e Kosovës përtej afateve ligjore

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 65 të punësuar për punë dhe detyra specifike duke mos respektuar afatin e përcaktuar ...

Auditori: 90% e thirrjeve ‘Sim to Sim’ vijnë nga numrat e Z-Mobile

Telekomi i Kosovës ka raportuar përsëri për prezencën e aktivitetit ilegal “Sim to Sim” nga qershori i vitit 2018.

296 avancimet e dyshimta në Telekom; nga sportelisti në menaxher

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në vitin 2018 në Telekomin e Kosovës kanë ndodhur 296 lëvizje të stafit prej njërës pozitë ose gradë në një ...

Auditori: Pesë pagesat e dyshimta në Telekomin e Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se pesë lëndë në Telekomin e Kosovës janë proceduar për pagesë pa nënshkrimin e menaxherit të thesarit.