Postet nga: raporti i auditimit

www.pixabay.com

Borxhi i qytetarëve dhe bizneseve ndaj institucioneve qendrore e lokale mbi 700 milionë euro

Borxhi i qytetarëve dhe bizneseve ndaj institucioneve qendrore dhe lokale, në vitin 2021 arriti në vlerën e mbi 777 milionë eurove. Pandemia COVID-19, thuhet të ketë ndikuar që ky borxh ...

Klientët mister “XX” dhe “?”, i kanë borxh kompanisë “Pastrimi” mbi 156 mijë euro

Auditori i Përgjithshëm në Kompaninë Regjionale të Mbeturinave "Pastrimi", gjeti që kësaj ndërmarrje publike u kishin borxh klientë për të cilët kompania nuk ka ...

Auditori: Aksionarët dhe Drejtorët e NPB-së u kompensuan me bonuse pa vendime përkatëse

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se Bordi i Drejtorëve dhe Aksionarët e Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB), ishin kompensuar pa vendime përkatëse të ...

37 parcela në "Zonën Industriale" në Prishtinë, shfrytëzohen nga biznese private pa asnjë kompensim ndaj komunës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se të paktën 37 parcela të "Zonës Industriale" në Prishtinë, me një sipërfaqe prej 6 hektarë, shfrytëzohen nga biznese private pa ...

Komuna e Prishtinë e subvencionoi një përfitues tri herë brenda vitit edhe pse rregullorja ia lejon vetëm një herë

Edhe pse në rregulloren e Komunës së Prishtinës thuhet se një person fizik apo juridik vetëm një herë në vit mund të jetë përfitues i subvencioneve ...

Auditori identifikon mangësi në sistemin e menaxhimit të 83 mijë pagave në sektorin publik

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) ka gjetur se procesi i ekzekutimit të pagave si dhe sistemi që menaxhon këtë proces ka nevojë për përmirësim, me ...

Auditori: 13,656 biznese ende nuk janë fiskalizuar në Kosovë

Numri i bizneseve që nuk janë fiskalizuar në Kosovë është 13,656, pjesa më e madhe prej tyre janë mikro-biznese me qarkullim deri në 5 mijë euro në vit.

Ministria e Shëndetësisë nuk i arkëtoi as nuk i dërgoi te përmbaruesi 9 mijë euro gjoba

Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka dërguar asnjë lëndë te përmbaruesi ndonëse ka një marrëveshje të tillë me Odën e Përmbarueseve ...