Postet nga: raporti i auditimit

Gjetjet e Auditorit: Ministria e Inovacionit ‘borxhli i keq’

Raporti i Auditimit për vitin 2019 ka gjetur se Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë ka pasur vonesa në realizimin e pagesave të detyrimeve.

Auditori: Ministria e Inovacionit dha para për disa biznese që nuk u hapën asnjëherë

Së paku në 10 raste, bizneset e reja që ishin paraparë të hapen pas financimit nga Ministria e Inovacionit, nuk ishin hapur kurrë

Ministria e Bujqësisë pagoi mbi 176 mijë euro për analiza që mund t'i kryente vetë

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria e Bujqësisë kishte nënshkruar një kontratë në vlerë 176,199 euro me një operator ekonomik, për të kryer shërbime ...

Paratë e parapara për aktivitete humanitare, Kuvendi i çoi në festivale

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Kuvendi i Kosovës ka ndarë subvencione për dy organizata joqeveritare, të cilat nuk kanë qenë të profilizuara për të ...

Auditori: KQZ-ja gjatë vitit 2019 pagoi për tre muaj anëtarët me mandat të skaduar

Zyra Kombëtare e Auditimit në raportin e auditimit për pasqyrat financiare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka vlerësuar se viti 2019 ishte sfidues për KQZ-në për ...

Mitrovica pagoi mbi 19 mijë euro mësuesit pa kontrata pune

Komuna e Mitrovicës ka mbajtur në marrëdhënie pune disa mësimdhënës të cilëve u kishte skaduar kontrata.

Komuna e Shtërpcës mban të papërdorura pajisje mjekësore në vlerë 461 mijë euro

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Komuna e Shtërpcës mban të deponuara pajisje mjekësore në vlerë prej 461 mijë eurove.

Telekomi injoron auditorin, asnjë rekomandim i zbatuar nga viti 2017

Në mesin e krizës financiare dhe problemeve të shumta, Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës” është ndër institucionet më të kritikuara nga Auditori i Përgjithshëm.