Postet nga: Barazia Gjinore

Ambasadori Gjerman: Gratë Kanë Kualitet Lidershipi

Ambasadori gjerman Christian Heldt tha se shoqëritë me pabarazi gjinore nuk shfrytëzojnë gjysmën e potencialit.

Dhurata Hoxha: Gratë po na e Zbardhin Fytyrën Gjithkund

Në konferencën e organizuar nga Ministria e Integrimit në bashkëpunime me organizatën gjermane GIZ rreth dimensionit gjinor të integrimit europian të vendit, ministrja Dhurata Hoxha tha se ...

MAPL Kthen Prapa Emërimet për Mosrespektim të Barazisë Gjinore

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka shqyrtuar ligjshmërinë e vendimeve të komunave, pas konstituimit të pushteteve lokale pas zgjedhjeve lokale të tetorit të vitit të kaluar.

MAPL nuk Lejon që Komiteti i Kuvendit të Kaçanikut të Dominohet nga Gratë

Katër gra të emëruar si anëtare të Komitetit për Komunitet në Komunën e Kaçanikut, nuk po lejohen të jenë përfaqësuese të kë...

Kllokoti Tejkalon Kuotën Gjinore në Drejtori

Megjithëse një ndër komunat më të vogla në vend, Kllokoti ka arritur të përmbushë obligimin ligjor për barazi gjinore në qeverisje komunale.

Kuota Gjinore Nuk Është Zgjidhje për Barazinë

Gra deputete, përfaqësuese të institucioneve qendrore e lokale si dhe shoqëria civile kanë diskutuar të enjten në Prishtinë rreth sfidave dhe mundësive të grupeve jo formale ...

Komunave u Kërkohet Përfaqësim i Barabartë Gjinor në Qeverisje

Agjencia për Barazi Gjinore dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kaNë lëshuar një kërkesë në drejtim të kryetarëve të zgjedhur të komunave të Kosovës ...

Thaçi: Barazia Gjinore të Jetë e Pacenueshme

Në fjalën e tij në konferencën ku po flitet për llogaridhënie të institucioneve në lidhje me zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore, Presidenti Hashim Thaç...