Postet nga: Barazia Gjinore

Fushatë burrash që lë nën hije gratë

Grave kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës, nuk po u jepet hapësira e mjaftueshme në tubime para zgjedhore, thonë përfaqësuese të organizatave që merren ...

Avokati i Popullit kërkon përfaqësim të barabartë gjinor në zgjedhjet e 6 tetorit

Institucioni i Avokatit të Popullit përmes një komunikate për media ka kërkuar përfaqësim të barabartë gjinor në listat për deputet nga partitë politike.

Partia e Drejtësisë: Komuna e Vushtrrisë nuk respekton Ligjin në Komitetin për Politikë dhe Financa

Me 8 tetor të vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë ka paditur Komunën e Vushtrrisë për shkak se nuk ka respektuar Ligjin për Barazi Gjinore gjatë procedurë...

Qeveria miratoi ndryshim-plotësimin e udhëzimit për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar në mbledhjen e sotme Udhëzimin Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ për masat e ...

QKUK udhëhiqet nga burrat

Nga 37 njësi në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës një numër shumë i vogël i tyre udhëhiqen nga gratë.

Progresiv në letër, por me mendësi patriarkale

Kabineti qeverisës në Kosovës përbëhet nga 21 ministra, 20 burra dhe vetëm një grua, Dhurata Hoxha, e cila drejton Ministrinë e Integrimit Evropian. Po ashtu, brenda kabineteve ...

Përfaqësim i ulët i grave në institucionet e Maqedonisë së Veriut

Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave, thonë se institucionet e pushtetit qendror dhe të vetëqeverisjes lokale, si dhe shoqëria në tërësi në ...

Nga Drenasi te Dragashi: Dy skajet e përfaqësimit gjinor në komunat e Kosovës

Gruaja nuk gëzon përfaqësim të duhur e sipas ligjit në institucione.