Postet nga: Barazia Gjinore

Barazia gjinore të shtrihet edhe te financat e partive politike

Përveq përfaqësimit të barabartë në udhëheqësi, Agjencia Shtetërore për Barazi Gjinore po kërkon që barazia  të fillojë që nga partitë politike

Gratë në komuna, sa u shkel Ligji i Barazisë Gjinore?

Pesë komuna të Kosovës do të përballen në gjykatë me padi për mosrespektimin e barazisë gjinore në përzgjedhjen e anëtarëve të dy komiteteve komunale.

Kusari- Lila: Buxheti 2019 pa buxhetim gjinor

Kuvendi i Kosovës në vazhdimin e seancës për projektbuxhetin e vitit 2019 përsëri ka vazhduar diskutimet.

RIINVEST: 80 përqind e grave në Kosovë nuk janë aktive në tregun e punës

Institutit Riinvest ka organizuar një tryezë diskutimi për fuqizimin ekonomik të grave.

‘Ligjet e mira’ nuk i ndihmojnë Kosovës ta adresojë barazinë gjinore

Gjatë ditës së sotme BIRN ka organizuar tryezën me temë "Barazia në Letër", pjesë e së cilës ishin përfaqësues nga gjyqësori, MAPL-ja, Agjencia ...

Hulumtimi i BRIN-it tregon se më pak se 20 për qind e drejtorive komunale në Kosovë udhëhiqen nga gratë

Sipas Ligjit për barazi gjinore përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet pë...

Mbahet debati 'Përfaqësimi gjinor në nivelin lokal – 1 vit pas zgjedhjeve lokale'

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së dhe emisionin “Jeta në Komunë” organizojnë tryezën e diskutimit me temën “Përfaqësimi gjinor ...

Blert Morina nderohet me çmimin për demokraci

Blert Morina dhe kolektivi artistik “Haveit” janë nderuar me Çmimin për Demokraci për vitin 2018 për kontributin e tyre në promovimin e të drejtave të njeriut dhe barazisë ...