Postet nga: likuidimi

AKP njofton palët që kanë parashtruar kërkesa për disa autoritete të likuidimit

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka njoftuar palët që të përgjigjen për të dhënë informata shtesë.

AKP vendosi për likuidimin e disa ndërmarrjeve shoqërore

Bordi i drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit sot ka mbajtur mbledhjen e radhës, gjatë të cilës është diskutuar mbi aktivitetet e institucionit në muajin nëntor.

BQK tregon ku duhet t`i paguajnë këstet klientët e 'Monego' dhe 'Iute Credit'

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pas vendimit për revokim të regjistrimit dhe inicim të procedurave të likuidimit për institucionin mikrofinanciar “Iute Credit Kosovo” dhe pë...

LIVE: AKP hap ofertat e likuidimit

Ofertat e shitjes së pronave shtetërore janë hapur sot nga Agjencia Kosovare e Akreditimit.

Shtyhet shitja e  asetit në likuidim e tokës bujqësore në Biti të Epërme të Shtërpces

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka shtyrë shitjen e NSH Zadruga Shtërpce – Toka Bujqësore në Biti të Epërme 6.

AKP sot pranon dhe i hap ofertat e shitjes me likuidim - vala e 39

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka njoftuar se sot do të mbajë ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjeve përmes Likuidimit nr.39.

Gjykata Supreme Shpëton nga Likuidimi Pallatin e Rinisë

Me vendimin C-I.-16-0003 të Kolegjit të Specializuar të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme më 20 qershor është anuluar vendimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit pë...

Asambleja Kundër Likuidimit të ‘Apikos’ dhe ‘Ilirisë’

Përmes një deklarate të përbashkët  të nxjerrë nga të gjitha subjektet politike në seancën e jashtëzakonshme në Asamblenë Komunale të Deçanit  është kundërshtuar ...