BQK tregon ku duhet t`i paguajnë këstet klientët e 'Monego' dhe 'Iute Credit'

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pas vendimit për revokim të regjistrimit dhe inicim të procedurave të likuidimit për institucionin mikrofinanciar “Iute Credit Kosovo” dhe për institucionin financiar jobankar “Monego”, ka dhënë sqarime për klientët e këtyre dy institucioneve.

Pas marrjes së vendimit, BQK-ja ka caktuar likuidatorët në dy institucionet e lartpërmendura, të cilët do të vazhdojnë punën e tyre bazuar në ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi.

BQK ka njoftuar se kreditë e marra nga klientët tek këto institucione duhet të kthehen, bazuar në kushtet e kredisë dhe afatet siç specifikohet në kontratën e nënshkruar nga kredimarrësi dhe kredidhënësi, ku çdo vonesë në pagesën e kësteve ndikon në rritjen e këstit.

Për më shumë, likuidatorët kanë vendosur informatat nëpër degët e institucioneve përkatëse se ku klientët mund t’i paguajnë këstet.

Më poshtë janë informacionet e publikuara nga BQK në lidhje me atë se ku mund të drejtohen klientët për çdo informacion që lidhet me dy institucionet.

IMF “Iute Credit Kosovo”

Likuidator: Eduard Bakija

Adresa: Rr.Bill Klinton Mulliri i Praskut, Objekti A2, Ll.B 1, Lokali 2

Telefon: 038 406080

E-mail: [email protected]iutecredit.org

Të gjitha pagesat (këstet) sipas marrëveshjeve kreditore (kontratave) mund të bëhen në institucionet financiare:

  • Posta e Kosovës
  • Moneta-Moneygram
  • Ria Capital
  • Vllesa-CO

IFJB “Monego”

Likuidator: Visar Zeneli

Adresa: Mbreti Zogu I, Nr. 2, Prishtinë

Telefon: 0800 777 88

Email: [email protected]

[email protected]

Të gjitha pagesat (këstet) sipas marrëveshjeve kreditore (kontratave) mund të bëhen në institucionet financiare:

  • Banka për Biznes (BPB) 1300001500011968
  • Posta e Kosovës
  • Western Union
  • Vllesa-CO