Postet nga: Import

Vetëm për një muaj, Kosova pati rreth 368 milionë euro deficit tregtar

Të dhënat nga tregtia e jashtme e mallrave në Kosovë, tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 39.5 për qind në muajin korrik 2021, në raport ...

Grafike 240621-Defici tregtar 2010-2020

Deficiti tregtar sa buxheti i Kosovës

Ndonëse Ligji për Buxhetin e Kosovës për sivjet, vitin 2021, thotë se buxheti parashihet të jetë mbi 2.4 miliardë euro, ndërsa ai i rishikuari për vitin ...

2.5% import më të shtrenjtë në Kosovë për tre muaj

Në tre muajt e parë të sivjetëm, janar-mars, mallrat që hyrën në Kosovë ishin për 2.5 për qind më të shtrenjta në raport me periudhën e ...

Importi ‘ngufati’ eksportin në muajin prill, deficiti tregtar kaloi mbi 100%

Importi po dominon tërësisht eksportet e Kosovës. Vetëm në muajin prill u importuan 384 milionë euro mallra kundrejt 61 milionëve të eksportuara. Deficiti tregtar, sipas të dhë...

Shkurt, vetëm 16% ‘takati’ i eksportit vendas karshi importit nga jashtë

Përderisa deficiti tregtar është thelluar mbi 11 për qind, eksporti arriti t’i bëj ballë vetëm 16 për qind të importit nga jashtë.

Kosova Blen në Serbi, Shet në Indi

Nga të dhënat e tregtisë së jashtme të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Kosova vazhdon të jetë në deficit tregtar.

Serbia për Import, India për Eksport

Muaji dhjetor 2015 është karakterizuar me një deficit prej 230 milionë eurosh, krahasuar me vlerën prej 198.5 milionë eurosh që ishte në periudhën e njëjtë të vitit 2014.

BE-së i Zbehet Epërsia në Tregtinë e Shërbimeve

Në vitin 2014, teprica në tregtinë ndërkombëtare të shërbimeve të Bashkimit Evropian shënoi rënie në 162.9 miliardë euro, për herë të parë gjatë 5 viteve. Kjo u ...