Postet nga: e drejta pronësore

Miratohet projektligji që rregullon të drejtën pronësore për shtetasit e huaj në Kosovë

Qeveria e Kosovës e ka miratuar projektligjin për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Kosovë.

A kanë ministrat e ri prona në emër të përbashkët me bashkëshortët e tyre?

Nga të dhënat e siguruara nga hulumtimi i KALLXO.com rezulton se nga 15 ministrat e qeverisë së re, vetëm katër prej tyre posedojnë prona të paluajtshme të ...

Noterët: Trend pozitiv i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve

Në disa bashkëbiseda të cilat BIRN-i i ka zhvilluar me noterë nëpër komuna të ndryshme të Kosovës, ata kanë deklaruar se vitet e fundit është shë...

Vetëm 44 nga 474 asambleistë i kanë pronat bashkë me gratë

Hulumtimi i fundit i BIRN-it tregon për numrin jashtëzakonisht të vogël të asambleistëve të komunave të cilët posedojnë pronë të regjistruar në emër të ...

Vetëm 35 nga 1 mijë e 304 gratë e pushtetarëve kanë pronë

Hulumtimi i fundit i BIRN-it tregon se vetëm 35 nga 1.304 zyrtarë të lartë të Kosovës posedojnë pronë të regjistruar në emër të përbashkët me bashkëshorte.

Kuçi: Kodi Civil Kërkon Edhe Pak Kohë

Krijimi i Kodit Civil të Kosovës do të marrë edhe pak kohë, ka thënë sot ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi, në takimin që shënonte pë...