Postet nga: raporti i auditorit

Auditori: Profilet ekzistuese të Arsimit Profesional nuk analizohen nga relevanca

Zyra Kombëtare e Auditorit të Përgjithshëm ka vërejtur mangësi sa i përket analizimit dhe shqyrtimit të relavancës së profileve ekzsituese që ofrohen në ...

Komuna e Skenderajt nënshkroi një kontratë pa pasur buxhet të mjaftueshëm

Zyra e Auditorit ka gjetur se Komuna e Skenderajt ka nënshkruar një kontratë në vitin e kaluar pa pasur mjete financiare të mjaftueshme.

Auditori: Universitetet paguan mbi 42 mijë euro kompensime të parregullta për punëtorë

Mbi 42 mijë euro pagesa janë bërë nga katër universitetet publike të Kosovës për punëtorë që janë angazhuar nëpër komisione të ndryshme.

Progresi dhe problemet e Komunës së Kamenicës sipas Auditorit

Komuna e Kamenicës ka qenë njëra ndër komunat me më së paku investime kapitale në Kosovë. Në vitin 2017, investimet e realizuara ishin vetëm 241 mijë euro ndë...

Auditori: Klasifikimi jo adekuat i shpenzimeve në Ministrinë e Shëndetësisë

Zyra e Auditorit ka publikuar raportin e auditimit në Ministrinë e Shëndetësisë në të cilin ka përfshirë shumë shkelje të bëra nga kjo ministri.

Auditori: Policët ushtrojnë pozitat e punës në mospërputhje me gradat

Në raportin për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Zyra e Auditorit ka gjetur shkelje edhe në Policinë e Kosovës.

Raporti i auditorit për kontratën e dyshimtë të Kuvendit të Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se gjatë vitit 2019, Kuvendi i Kosovës në kontratën për renovimin e ndërtesës së Kuvendit kishte gjetur se punë...

Komuna e Gjilanit, i keqklasifikoi mbi 176 mijë euro në kategori të gabuara

Zyra Kombëtare e Auditimit, ka gjetur se Komuna e Gjilanit për vitin 2019 i kishte klasifikuar keq shpenzimet në kategori ekonomike.