Postet nga: raport

Raporti: Ndërtesat e Hidrocentraleve të Brodit dhe Restelicës, asnjëra nuk ka leje mjedisore

Gati të gjitha Hidrocentralet (HC) në Kosovë kanë ndërtesat në pronë ujore, që është në kundërshtim me ligjin për ujërat e Kosovës, i cili pë...

Rekomandimet e MMPHI për Qeverinë për HC-të që operojnë në kundërshtim me ligjin

Një  grup punues i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës hartoi një raport ku u shqyrtuan procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale dhe ndikimi i tyre ...

Raporti: Katër hidrocentralet në Lepenc operojnë pa leje mjedisore

Hidrocentralet e kaskadës së Lepencit “Sharri”, “Shtërpca”, “Brezovica” dhe “Viça”, operojnë pa leje mjedisore.

Raporti: Ndërtesat e hidrocentraleve “Deçani” dhe “Belaja” janë ndërtuar brenda zonës së mbrojtur të Manastirit të Deçanit

Ndërtesat e hidrocentralit “Deçani” dhe atij “Belaja” janë ndërtuar brenda Zonës së Veçantë të Mbrojtur të Manastirit të Deçanit, që është shkelje e Ligjit ...

Raporti: Hidrocentrali “Lumbardhi ll” nuk ndërtoi digën që i mundësoi të marr leje nga ana e ministrisë

Leja e ndërtimit për hidrocentralin (HC) “Lumbardhi II” dhe digën është lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor edhe pse HC “Lumbardhi II” është ...

Kryetari i gjykatës Supreme kritikon dënimet me kusht në rastet e korrupsionit

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, gjatë emisionit “KallxoPernime” ka hedhur kritika në drejtim të gjyqtarëve që po gjykojnë rastet e korrupsionit.

Kryeprokurori i shtetit flet për hetimin e qytetarëve me shtëpi dhe vetura të shtrenjta

Ai tha se ka njerëz që shihen me vetura, orë dhe shtëpi të shtrenjta që kushtojnë mbi 300 mijë euro ndonëse nuk kanë kurrfarë veprimtarie ekonomike.

Kuvendi miraton raportin vjetor 2020 të Autoritetit Kosovar të Konkurencës

Me 65 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar raportin vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurencës.