Postet nga: 2018

Parregullsi në blerjen e laptopit për Besim Beqajn

Ish-ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ka blerë laptop në vlerë 1,064 euro me paratë e avancit për udhëtim zyrtar gjatë qëndrimit të tij në ...

Auditori gjen shkelje në financimin e bizneseve nga Ministria e Inovacionit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë ka ndarë mjete për tri biznese Start Up edhe pse dy prej tyre ishin ...

Financimi i dyshimtë i OJQ-ve nga ministria e PDK-së

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë ka financuar disa OJQ të cilat nuk i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara.

Skandaloze: Ministria e Besim Beqajt pagoi dyert pa u vendosur

Auditori i përgjithshëm ka zbardhur disa shkelje që janë bërë nga Ministria e Inovacionit në menaxhimin e kontratës për “Qendrën e Inovacionit dhe Ndë...

Avancet e hapura të Ministrisë së Inovacionit

Në Ministrinë e Inovacionit avancat për udhëtimet jashtë vendit kanë mbetur të hapura deri në 10 muaj, në kundërshtim me procedurën për avancet.

Punësime me kontrata mbi vepër në Ministrinë e Inovacionit

Ministria e Inovacionit e udhëhequr nga Besim Beqaj ka përdorur procedura të përshpejtuara të rekrutimit për të punësuar staf për funksionalizim të ministrisë së ...

Shmangia e procedurave të prokurimit për blerjet nën 1 mijë euro nga 'Hortikultura'

Auditori ka gjetur se Ndërmarrja Publike "Hortikultura", në të cilën aksionare është Komuna e Prishtinës, ka shmangur procedurat e prokurimit në disa prej blerjeve nën 1 mijë ...

14.5 mijë euro pa bazë ligjore për punëtorët e 'Hortikulturës'

Auditori ka gjetur se kryeshefi ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike "Hortikultura" ka aprovuar kërkesat e punëtorëve për avance në vlerë prej 14,489.00 mijë euro në vitin 2018.