Postet nga: 2018

Auditori: 65 të punësuar në Telekomin e Kosovës përtej afateve ligjore

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Telekomi i Kosovës ka angazhuar 65 të punësuar për punë dhe detyra specifike duke mos respektuar afatin e përcaktuar ...

Telekomi i Kosovës në vitin 2018 i ka humbur 15.5 milionë euro

Në raportin e Auditimit thuhet se Telekomi i Kosovës ka vazhduar të operojë me humbje. Vetëm në vitin 2018, kjo ndërmarrje kishte regjistruar një humbje prej 15,575,000 euro.

Auditori: 90% e thirrjeve ‘Sim to Sim’ vijnë nga numrat e Z-Mobile

Telekomi i Kosovës ka raportuar përsëri për prezencën e aktivitetit ilegal “Sim to Sim” nga qershori i vitit 2018.

296 avancimet e dyshimta në Telekom; nga sportelisti në menaxher

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në vitin 2018 në Telekomin e Kosovës kanë ndodhur 296 lëvizje të stafit prej njërës pozitë ose gradë në një ...

Auditori: Pesë pagesat e dyshimta në Telekomin e Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se pesë lëndë në Telekomin e Kosovës janë proceduar për pagesë pa nënshkrimin e menaxherit të thesarit.

Diskriminimi në Telekom: Me grada e pozita të njëjta, marrin paga të ndryshme

Në raportin e auditimit për vitin 2018 të Telekomit të Kosovës është konstatuar se 61 pozita ku punëtorët nuk paguhen me grada të njëjta për pozitë...

Auditori: 178 të punësuar pa konkurs në Telekomin e Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se gjatë vitit 2018 në Telekomin e Kosovës janë punësuar 178 persona për punë dhe detyra specifike pa shpallur fare konkurs publik.

Pagesat e dyshimta për zyrtarët e MPJ-së nga Ministria e Inovacionit

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme janë kompensuar çdo muaj për shërbimet e tyre ndaj Ministrisë së ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!