Postet nga: Barazia Gjinore

Çka Premtuan Kandidatët në Balotazh për Përfaqësimin Gjinor në Qeveritë Komunale?

Edhe pse në shumë raste nuk respektohet Ligji për Barazi Gjinore për përfaqësim të barabartë në institucione vendimmarrëse prapëseprapë, bazuar në premtimet e marra ...

A do të Ketë më Shumë Gra në Krye të Drejtorive Komunale?

Në raundin e parë të debateve për kryetar komune, shumica e kandidatëve kanë dhënë premtimet e tyre se nga sa drejtori do t’ua besojnë grave pë...

Ligjet për Barazi në Kosovë Mbeten në Letër

Një raport i publikuar sot konkludon se ndonëse shumica e direktivave dhe koncepteve nga BE-ja për barazinë gjinore të BE-së janë transferuar në legjislacionin e Kosovës, ligjet ...

Dallimet e Buxhetit Familjar Ndërmjet Grave dhe Burrave

Instituti GAP organizon tryezën e rrumbullakët ku do të prezantojë analizën “Dallimet në menaxhimin e buxhetit familjar ndërmjet grave dhe burrave”.

Fituesit e Komunave Kanë Premtuar Më Shumë Gra në Krye të Drejtorive

Edhe pse në shumë raste nuk respektohet Ligji për Barazi Gjinore për përfaqësim të barabartë në institucione vendimmarrëse prapëseprapë, bazuar në premtimet e marra, ...

Instituti Amerikan Preferon më Shumë Gra Kosovare në Politikë

Presidenti i Institutit Demokratik Kombëtar (NDI) në Amerikë, Kenneth Wollack, ka thënë se për aq kohë sa ka qëndruar në Kosovë ka ndjerë frymën e ...

Suhareka ‘Mashkullore’ Premton se do t’u Lëshojë Rend Grave

Kandidatët për Kryetarë të Komunës së Suharekës dhanë zotimet e tyre mbi përmbushjen e kuotës gjinore të paraparë me ligj, në udhëheqjen komunale.

Gërxhaliu-Krasniqi: Barazia Gjinore Është Kategori Kushtetuese

Gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese, Selvete Gërxhaliu-Krasniqi ka thënë se barazia gjinore është kategori kushtetuese dhe obligim i të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës.