Postet nga: Procesi i rekrutimit për Zëvendës të Avokatit të Popullit