Postet nga: Komisioni per zgjedhjen e anetareve te bordit RTK-se