Postet nga: avokate Kosovare Kelmendi  Dëshmitari Riza Mahaj