Faik Grainca: Do të Vërtetohet Pafajësia Ime

Faik Grainca u deklarua i pafajshëm nga akuzat për keqpërdorim detyre.