74% e energjisë elektrike të konsumuar në Zvicër në vitin 2018 vinte nga energjitë e rinovueshme

Në 2018, energjitë e rinovueshme përfaqësuan rreth 74% të konsumit përfundimtar të energjisë elektrike në Zvicër (68% në 2017), 66% për hidrocentrale të mëdha dhe rreth 8% nga energjia solare, energjia e erës, hidrocentralet e vogla dhe biomasa. Pjesa e energjisë bërthamore ishte 17% dhe ajo e mbeturinave dhe e agjentëve të energjisë fosile ishte rreth … Continue reading 74% e energjisë elektrike të konsumuar në Zvicër në vitin 2018 vinte nga energjitë e rinovueshme