Përkundër rekomandimit të përsëritur të Auditorit, komuna e Prizrenit lejon shfrytëzimin e kundërligjshëm të dy tregjeve

Dy tregje në komunën e Prizrenit janë shfrytëzuar pa kontratë që nga viti 2013 dhe komuna nuk ka ndërmarrë asnjë hap për lirimin e këtyre tregjeve. Sipas gjetjeve të auditorit këto tregje janë “B. Curri “dhe “Qylhani”. Sipas Auditorit, Komuna me datën 1 gusht 2001 ka bërë Marrëveshje mbi Koncesionin për tregjet “B. Curri “dhe … Continue reading Përkundër rekomandimit të përsëritur të Auditorit, komuna e Prizrenit lejon shfrytëzimin e kundërligjshëm të dy tregjeve