Në mungesë të të akuzuarve, dështon seanca për “Stenda 2”

Megjithëse u bënë akomodime duke zhvendosur sallën e gjykatës  në objektin e ish- Rilindjes,  seanca gjyqësore në rastin “Stenda 2”, në mungesë të tre të akuzuarve dështoi të mbahet. Katër të akuzuarit në këtë  rast Gani Bajraktari,Agim Krasniqi, Ejup Pllana dhe Nehbi Musliu nuk ishin prezent. Për të akuzuarin Gani Bajraktari, kryetarja e trupi gjykues, … Continue reading Në mungesë të të akuzuarve, dështon seanca për “Stenda 2”