Lista e ngushtë për Guvernator të BQK-së, diskutime mes opozitës dhe komisionit vlerësues

Shkëndije Himaj, Ahmet Ismaili, Lulzim Ismajli dhe Nexhat Kryeziu janë kandidatët në listën e ngushtë për pozitën e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës. Himaj, Ismaili, Ismajli dhe Kryeziu janë zgjedhur nga komisioni vlerësues në përbërje prej Flamur Mrasori, Nora Latifi Jashari dhe Bashkim Nurboja anëtarë të bordit të BQK-së. Ky proces është monitoruar edhe … Continue reading Lista e ngushtë për Guvernator të BQK-së, diskutime mes opozitës dhe komisionit vlerësues