Komuna e Prizrenit u dha disa zyrtarëve rroga më të mëdha sesa pozita që kishin

Komuna e Prizrenit ka paguar zyrtarët në kundërshtim me pozitën që ata janë emëruar. Auditori ka gjetur se Zyrtari për buxhet dhe financa në drejtorin e arsimit sipas akt emërimit kishte koeficientin 6, ndërsa në listën e pagave paguhet si zyrtar i lartë për buxhet dhe financa me koeficient 8. Po ashtu edhe në drejtorinë … Continue reading Komuna e Prizrenit u dha disa zyrtarëve rroga më të mëdha sesa pozita që kishin