Komuna e Prizrenit subvencionoi me 142 mijë euro dy OJQ që s’i plotësuan kriteret

Komuna e Prizrenit ka subvencionuar dy OJQ pa kritere të plotësuara, dhe kjo e gjetur është evidentuar në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Sipas raportit të auditorit, këto OJQ janë subvencionuar edhe pse kishin borxhe të pashlyera në Administratën Tatimore të Kosovës, si një ndër kriteret për subvencionim. Kritereve të vendosura në thirrjen publike … Continue reading Komuna e Prizrenit subvencionoi me 142 mijë euro dy OJQ që s’i plotësuan kriteret