Kompania e Mbeturinave “Uniteti” me mbi 3.5 milionë euro borxh ndaj ATK-së

Kompania Regjionale e Mbeturinave “Uniteti” nga Mitrovica, vitin 2022 e ka përmbyllur me mbi 3.5 milionë euro borxhe ndaj institucionit të Administratës Tatimore të Kosovës. Madje sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, obligimet tatimore nuk ishin prezantuar drejtë nga kompania. “Kompania në kuadër të detyrimeve afatshkurta në pasqyrën e pozicionit financiar kishte prezantuar obligime tatimore në … Continue reading Kompania e Mbeturinave “Uniteti” me mbi 3.5 milionë euro borxh ndaj ATK-së