Këshilli Gjyqësor kërkon nga Avokati i Popullit ta dërgoj në Kushtetuese ligjin për paga

Këshilli gjyqësor i Kosovës përmes një kërkese drejtuar Avokatit të Popullit ka kërkuar që të inicioj procedurë në Gjykatën Kushtetuese për kontroll të kushtetutshmërisë së ligjit për paga të sektorit publik. Sipas Këshillit ligji për pagan në sektorin publik është në kundërshtim më Kushtetutën, më ligjin për gjykatat, në kundërshtim me rekomandimet e Këshillit të … Continue reading Këshilli Gjyqësor kërkon nga Avokati i Popullit ta dërgoj në Kushtetuese ligjin për paga