Kalkulatori për llogaritjen e faturës pas rritjes së çmimit të rrymës

Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar kalkulatorin për llogaritjen e faturës, në të cilin qytetarët mund të ngarkojnë të dhënat e faturës së fundit të energjisë elektrike dhe të llogarisin se sa do të jetë vlera e faturës me tarifat e reja të propozuara nga ZRrE. Te kolonat e këtij kalkulatori për konsumin, qytetarët … Continue reading Kalkulatori për llogaritjen e faturës pas rritjes së çmimit të rrymës