Gjykata Kushtetuese e shpall jo ligjore vendimin e MASHTI për mësimin plotësues në Kamenicë

Gjykata Kushtetuese e ka hedhur poshtë vendimin e Ministrisë së Arsimit për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar dhe përcaktimit të organizimit në objektet shkollore në Komunën e Kamenicës. Në vendimin e Kushtetueses thuhet se MASHTI-i përmes vendimit ‘ka tejkaluar kompetencën dhe ka cenuar përgjegjësitë komunale, përkatësisht ka ndërhyrë në kompetencat vetanake të Komunës së … Continue reading Gjykata Kushtetuese e shpall jo ligjore vendimin e MASHTI për mësimin plotësues në Kamenicë