Fakulteti Juridik i UP-së, pa studime të doktoratës

Studentët e Fakultetit Juridik që synonin të ndjeknin studimet e doktoratës gjatë vitit akademik 2021/2202. nuk e patën këtë mundësi. Kjo pasi UP-së nuk i ishte riakredituar programi i studimeve të doktoratës në vitin 2021 nga ana e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (KShC). Në mars të vitit 2021, Këshilli Shtetëror i Cilësisë të Agjencisë së … Continue reading Fakulteti Juridik i UP-së, pa studime të doktoratës