Departamenti i Krimeve të Rënda në Prishtinë do të trajtojë rastin ‘Veteranët’

Gjykata Themelore e Prishtinë e ka caktuar Departamentin e Krimeve të Rënda kompetent për të rigjykuar rastin “Veteranët”. Aktgjykimi lirues për 12 të akuzuarit në rastin “Veteranët” është prishur nga Departamenti Special i Gjykatës së Apelit. Ky vendim i kthen edhe një herë në bankën e të akuzuarve anëtarët e Komisionit Qeveritar për verifikimin e … Continue reading Departamenti i Krimeve të Rënda në Prishtinë do të trajtojë rastin ‘Veteranët’