Herë n’atë enjte e herë n’këtë enjte: Zvarritja e miratimit të Kodit Civil

Më 16 mars të vitit 2022, Projektkodi Civil nuk e mori mbështetjen në parim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Mospajtime dhe debate të ashpra përcollën leximin e parë, përderisa të gjitha kritikat lidheshin me nenin 1138 që do të mundësonte hartimin e një ligji të posaçëm, përmes të cilit do të lejohej regjistrimi i … Continue reading Herë n’atë enjte e herë n’këtë enjte: Zvarritja e miratimit të Kodit Civil