Monopoli në tregun e naftës garanton të hyra mbi 15 milionë euro në vit

Kompania që do të ketë monopolin në shenjim/markim të naftës pritet të fitojë miliona euro brenda një viti. Nëse MTI e kontrakton kompaninë për shënjim të karburanteve, siç është paraparë në Udhëzuesit Administrativ për Kontrollin dhe cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, atëherë do të rritet çmimi i naftës pasi parashihet që për çdo litër … Continue reading Monopoli në tregun e naftës garanton të hyra mbi 15 milionë euro në vit