Këshilli gjeti shkelje në vendimin e Pal Lekajt për emërim e Betim Reçicës U.D. Sekretar

Gjykata Themelore e Prishtinës ia ka refuzuar kërkesën për shtyrjen e vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbyesit Civil, Ministrisë së Infrastrukturës e cila drejtohet nga ministri Pal Lekaj. Vendimi i KPMShC-së për të cilin Ministria e Infrastrukturës kishte kërkuar në Gjykatë shtyrjen e ekzekutimit ka të bëjë me emërimin e Betim Reçicës në … Continue reading Këshilli gjeti shkelje në vendimin e Pal Lekajt për emërim e Betim Reçicës U.D. Sekretar