Internews Kosova publikon raportin ‘Diskriminimi sistematik në hapësira dhe punësim’

Internews Kosova ka prezantuar raportin “Diskriminimi sistematik në hapësira dhe punësim”. Ky raport ka gjetur se ligjet në Kosovë nuk po zbatohen në shumë pika kur bie fjala tek diskriminimi ndaj grupeve të margjinalizuara. Ndalimi i diskriminimit, punësimi, mundësitë për avancim profesional, qasja e papenguar në hapësira të kujdesit shëndetësor dhe asistenca sociale janë disa … Continue reading Internews Kosova publikon raportin ‘Diskriminimi sistematik në hapësira dhe punësim’