Telashet e Ministrisë së FSK-së me zbatimin e rekomandimeve të Auditorit

Në katër vite, Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës (MFSK) ka marrë gjithsej 24 rekomandime, shumë më pak rekomandime krahasuar me ministritë tjera. Zyra Kombëtare e Auditimit i ka dhënë 10 rekomandime MFSK-së në vitin 2014, 5 rekomandime në vitin 2015, 4 në vitin 2016 dhe 5 rekomandime në vitin 2017. Nga 24 rekomandimet … Continue reading Telashet e Ministrisë së FSK-së me zbatimin e rekomandimeve të Auditorit