Kosova ‘përballë drejtësisë’ për deportimin e gjashtë shtetasve turq

Dëbimi i gjashtë shtetasve turq nga Kosova për në Truqi në mars të viti 2018 është konsideruar si shkelje e të drejtave të njeriut nga grupi punues i OKB-së për ndalimet arbitrare. Sipas këtij grupi punues privimi nga liria i gjashtë shtetasve turq ishte arbitrar dhe në kundërshtim me të drejtat e njeriut, përkatësisht të … Continue reading Kosova ‘përballë drejtësisë’ për deportimin e gjashtë shtetasve turq