Vetëm tre gra në krye të Fakulteteve të Universitetit të Prishtinës

Vetëm tre gra do të udhëheqin në tre Fakultete të Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa në krye të 11 fakulteteve të tjerë do të jenë burrat. Në mbledhjen e Senatit të Universitetin të Prishtinës, “Hasan Prishtina”, janë emëruar 14 dekanë në secilin Fakultet, prej të cilëve tre janë gra. “Kjo ndodh për shkak të kontekstit kulturor, … Continue reading Vetëm tre gra në krye të Fakulteteve të Universitetit të Prishtinës