Vetëm një gjykatës i Supremes ka pronë të përbashkët me bashkëshorte

Gjykatësi Rasim Rasimi është gjykatësi i vetëm i Gjykatës Supreme i cili ka deklaruar se posedon një pronë të cilën  e ka të regjistruar në emër të përbashkët me bashkëshorten e tij. Por shembullin e gjykatësit Rasim Rasimi nuk e kanë ndjekur gjykatësit e tjerë të kësaj Gjykate. Duke përfshirë këtu edhe kryetarin e kësaj … Continue reading Vetëm një gjykatës i Supremes ka pronë të përbashkët me bashkëshorte