Safete Tolaj. Foto: Kallxo.com

Vendimi i Apelit për Ish-Gjyqtaren Safete Tolaj

Gjykata e Apelit ka vendosur që t’ia refuzojë lidhje me kërkesën ish-gjyqtares Safete Tolaj për hedhjen e aktakuzës. Kjo është konfirmuar nga Burimet e KALLXO.com. Vendimi i Apelit për refuzimin e kërkesës për hedhjen e aktakuzës, tashmë është dërguar në Gjykata Themelore në Ferizaj.

Aktakuza ndaj Tolajt dhe djalit të saj ishte ngritur pas transmetimit të emisionit “Drejtësia në Kosovë”.

Në fund të muajit janar, KALLXO.com kishte raportuar në lidhje me refuzimin e Gjykatës Themelore të Ferizajt të kërkesës së mbrojtjes për hedhje të aktakuzës në këtë rast gjyqësor. Por, mbrojtja e Safete Tolajt, kishte ushtruar ankesë ndaj këtij vendimi për refuzim të hedhjes së aktakuzës në Gjykatën e Apelit.

Gjykimi ndaj ish-gjyqtares Safete Tolaj ka marrë kthesë pasi që gjyqtari i çështjes Agim Maliqi është dekretuar së fundi si gjyqtar i Gjykatës Supreme.

Gjykata Themelore në Ferizaj ka caktuar gjyqtarin Ibrahim Idrizin si gjyqtar të çështjes.

‘Fati’ i Aktakuzës ndaj ish-Gjyqtares Safete Tolaj në Dorë të Apelit

Prokuroria Themelore në Pejë rreth 10 muaj pas transmetimit të emisionit “Drejtësia në Kosovë”, kishte ngritur aktakuzë ndaj ish-gjyqtares Safete Tolaj dhe djalit të saj.

Aktakuzë ndaj Gjykatëses pas Hulumtimeve të ‘Drejtësia në Kosovë’

Sipas aktakuzës, e pandehura në Gjykatën Themelore në Pejë-Dega në Deçan, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për tjetrin përkatësisht për të pandehurin Fisnik Tolaj keqpërdori autoritetin zyrtar në atë mënyrë që, pasi ajo më 02.01.2017, e kishte caktuar paraburgimin për një të pandehur, derisa i pandehuri Fisnik Tolaj dhe G.Sh. ishin takuar dhe ky i fundit duke shfrytëzuar detyrën zyrtare tejkaloi kompetencat e tij dhe i dha shumën prej 1.900 euro të pandehurit Fisnik Tolaj për të ndikuar tek e pandehura Safete Tolaj, e cila më pas më 10.01.2017 masën e paraburgimit e zëvendësoi me masën e dorëzanisë.

Gjithashtu, sipas aktakuzës, e pandehura Tolaj deri më 13.01.2017 ka fshehur materialet arkivore të Gjykatës Themelore në Pejë dega në Deçan, ashtu që në shtëpinë e së njëjtës janë gjetur dosje origjinale të kësaj gjykate, e të cilat e kishin vendin në arkivin e gjykatës.

Tutje, në përshkrimin e aktakuzës thuhet se pandehura Safete Tolaj deri më 13.01.2017 në gjykatën e lartcekur i ka mundësuar të pandehurit Fisnik Tolaj përpilimin e dokumenteve dhe shkresave zyrtare ashtu që, i pandehuri F.T. duke shfrytëzuar pozitën e të pandehurës dhe me dijeninë e saj përdor vulën dhe shkresat zyrtare në të cilat fut përmbajtje të rreme.

“Të lartcekurit me veprimet e tyre, kanë kryer veprat penale të përshkruara sikur më lart, për çka prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cilat u vihen në barrë”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë së Shtetit.

KALLXO.com e ka përcjellë në vazhdimësi këtë rast.

12 Mars 2018 - 11:06

Arbër Kadriu 12/03/2018 - 11:06
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend