DOKUMENT - Agjencia e Akreditimit kërkon rikthimin në EQAR, por nuk bën ankesë

Agjencia e Kosovës për Akreditim po kërkon rikthimin e saj në Regjistrin Europian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR), e cila më 28 shkurt 2018, kishte marrë vendim për përjashtim të AKA-së nga kjo organizatë ndërkombëtare.

Por, Agjencia për Akreditim në anën tjetër ka hequr dorë nga ankesa e saj për përjashtim nga EQAR-i e cila ishte thënë nga ministri i Arsimit se do të bëhet në afat prej 90 ditësh që nga koha e vendimit.

Përjashtimi i AKA-së nga organizata EQAR ishte bërë për shkak të shkarkimit të bordit të kësaj agjencie që drejtohej nga Blerim Rexha pas kërkesës të Kryeministrit, Ramush Haradinaj.

KALLXO.com ka siguruar një dokument i cili është nënshkruar nga ushtruesi i detyrës së AKA-së, Bekim Samadraxha, me të cilin dokument ky institucion ka kërkuar vlerësim për rikthimin e Agjencisë në EQAR.

Kërkesa për vlerësim që i është dorëzuar presidentit të EQAR-it është dërguar më 16 maj 2018 në të cilën thuhet se Agjencia e Kosovës për Akreditim ka bërë një progres të jashtëzakonshëm që nga përjashtimi i saj.

“Ne e konsiderojmë që AKA ka bërë një progres të jashtëzakonshëm në një periudhë relativisht të shkurtër me qëllimin parësor që të përmirësojë punën e saj dhe të forcojë reputacionin. Pas rishikimit të kuadrit ligjor dhe hartimit të Udhëzuesit të ri Administrativ, Agjencia Kosovare e Akreditimit konsiderohet të jetë në përputhje të plotë me statutin e EQAR, prandaj kërkojmë t’i nënshtrohemi vlerësimit të ekspertëve të EQAR”, thuhet në kërkesën për vlerësim të AKA-së.

Në këtë kërkesë thuhet se si rezultat i zhvillimeve të fundit dhe përjashtimit të AKA-së nga organizata ndërkombëtare EQAR, ministri i Arsimit ka ndërmarrë disa masa.

“Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar tashmë një Udhëzim Administrativ të ri i cili përcakton kriteret mbi zgjedhjen e anëtarëve të rinj të bordit. Udhëzimi i ri Administrativ fokusohet në dy elemente: 1. Pavarësinë e agjencisë, 2. Krijimin e mundësisë që anëtarët e bordit të jenë profesionistë në fushën e arsimit”, thuhet në kërkesë.

Si rezultat dhe progres i AKA-së në këtë kërkesë vihet në theks edhe funksionalizimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë.

“Bordi i ri është zgjedhur dhe është vënë tërësisht në funksion. Bordi i ri i krijuar është shumë i përkushtuar për të vazhduar punën mirë dhe një sërë hapash janë bërë për përmirësimin e kuadrit ligjor, duke përfshirë përshtatjen e ESG në politikat e brendshme. Si rezultat AKA ka nisur tashmë rishikimin e standardeve dhe udhëzimeve të veta në përputhje të plotë me ESG”, thuhet në kërkesën e AKA-së.

Agjencia e Kosovës për Akreditim shpreson që kërkesa e saj drejtuar në EQAR do të adresohet sa më parë.

“Mbesim me shpresën që kërkesa jonë të adresohet sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që AKA të rikthejë anëtarësinë e saj në EQAR, që do ishte me vlerë për studentët kosovarë dhe sistemit të arsimit të lartë në përgjithësi”, thuhet kërkesën e AKA-së drejtuar EQAR-it.

Në këtë kërkesë thuhet se Agjencia Kosovare e Akreditimit është një institucion publik që vepron si rregullator shtetëror i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës.

“Si autoriteti kryesor në arsimin e lartë AKA ka treguar gjithnjë përkushtim në zbatimin e standardeve më të larta të cilat sigurojnë që jo vetëm institucionet dhe programet e arsimit të lartë janë të akredituara, por gjithashtu siguron që këta programe përmbushin kriteret dhe standardet në përputhje të plotë me ESG”, thuhet në kërkesë.

Sipas kërkesës, rëndësi e madhe në reputacionin e agjencisë kishte anëtarësia e saj në organizatat europiane, veçanërisht në Regjistrin Europian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR).

“Ne në AKA jemi plotësisht në dijeni dhe e vlerësojmë mbështetjen e jashtëzakonshme të ofruar nga EQAR dhe ENQA në procesin e rivendosjes së autonomisë së plotë të AKA-së”, është thënë në kërkesën e AKA-së.

KALLXO.com ka kontaktuar ushtruesin e detyrës së Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Bekim Samadrexha, por nuk ka marrë asnjë përgjigje në lidhje me kërkesën për vlerësim nga organizata ndërkombëtare EQAR.

KALLXO.com ka raportuar në vazhdimësi për zhvillimet e fundit në Agjencinë e Kosovës për Akreditim, që nga përjashtimi e deri te ratifikimi i emrave të anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë së AKA-së nga Kuvendi i Kosovës.