Autor: Stephen Frost 

Kodet 'sekrete' të sigurisë që mund të jenë të dobishme: A jeni në dijeni për këto opsione të fshehura në Android?

 

Mund ta përdorni një numër funksionesh të fshehura të telefonit inteligjent me sistemin operativ të Google nëse dini cilat kode duhet t’i fusni në numrin e telefonatave.

Sot, sistemi operativ Android përdor më shumë se 2.5 miliardë pajisje, duke e bërë atë softuerin më të njohur të këtij lloji në botë.

Nëse e keni përdorur për disa kohë, është e mundur siç e dini për kodet USSD dhe e ka kuptimin për të Dhënat e Shërbimit Suplementar të Pastrukturuar, një protokoll i ndërfaqes së përdoruesit që ofron akses në veçoritë e fshehura të smartfonit tuaj.

Për t’i ekzekutuar disa nga këto kode sigurie, duhet t’i futni ato drejtpërdrejt duke përdorur numrin e telefonatave. Nëse arrini ta bëni këtë si duhet, do të merrni një përgjigje automatikisht ose mund t’ju duhet të shtypni tastin e thirrjes.

Vini re se jo të gjithë kodet mund të funksionojnë njësoj mirë në të gjitha pajisjet.

1) *2767*3855# – Fshirja e pajisjes, riinstalimi i firmwerit

Nëse ndonjëherë ju duhet t’i fshini shpejt të gjitha të dhënat nga Android juaj, kjo është një nga mënyrat më efektive për ta arritur këtë. Funksionon ngjashëm me kthimin në cilësimet fillestare, përveç që duhet ta futni kodin në numrin.

Procesi do t`i fshijë të gjitha të dhënat dhe do ta riinstalojë softuerin e fabrikës, prandaj përdorni atë vetëm kur të jeni plotësisht të sigurt se kjo është ajo që dëshironi të bëni.

2) *#*#7780#*#* – Kthimi te cilësimet e fabrikës

Nëse fshirja e plotë është paksa një veprim radikal, kjo mund t’ju përshtatet më mirë. Kur fusni kodin, të gjitha të dhënat në aplikacione, si dhe vetë aplikacionet, do të fshihen, pas së cilës pajisja do të rivendoset në cilësimet e fabrikës.

3) *#06# – Shfaqja e numrit të IMEI

Kur ju nevojitet numri IMEI i pajisjes suaj, futni këtë kod dhe ai do të shfaqet. Do të merrni gjithashtu një numër serial në telefonat inteligjentë Samsung.

4) *#0*# – Aktivizimi i modalitetit të testimit

Disa aplikacione po ju shkaktojnë probleme, por ju nuk e dini cilat? Me këtë kod, mund ta filloni modalitetin e testimit të grupit të veçorive. Secila prej tyre mund të testohet veçmas.

5) *#*#232338#*#* – Shfaqja e MAC adresës

MAC nëkupton Media Access Control, një etiketë adrese unike e caktuar për çdo pajisje, duke përfshirë edhe tuajën. Është e rëndësishme sepse sipas tij, një kompjuter tjetër mund të njohë se është një pajisje të cilës mund t’i besojë dhe ta vendosë në rrjet.

6) *#*#4986*2650468#*#* – Informacione me rëndësi për firmware

Ky kod do t’ju ofrojë informacion kyç në lidhje me softuerin e përdorur nga komponentët e pajisjes suaj që nga data e prodhimit. Mund ta përdorni nëse dyshoni se dikush ka ngacmuar firmware-in e telefonit tuaj të mençur.

7) *#*#7594#*#* – Ndryshoni atë që e bën butoni ndezje dhe fikje  

Ju nuk dëshironi ta fikni telefonin tuaj, për shembull, duke shtypur dhe mbajtur tastin e ndezjes dhe më pas duke zgjedhur opsionin e duhur nga menyja në ekran. Futni këtë kod dhe vendosni pajisjen që të fiket sapo të zbulojë një shtypje të gjatë në butonin e ndezjes.

8) *#3282*727336*# – Shikoni informacionin e sistemit dhe ruajtjes

Përveç informacionit kyç të sistemit dhe ruajtjes për pajisjen tuaj, do të keni gjithashtu qasje në statistikat e përdorimit të të dhënave.

9) *#67# – Kontrollo përcjelljen e thirrjeve

Si të kontrolloni shpejt nëse është aktivizuar përcjellja e thirrjeve në një numër tjetër? Fusni këtë kod. Jo vetëm që do t’ju tregojë nëse transferimi është i aktivizuar, por edhe sa telefonata përcillen nëse po.

10) *31# – Çaktivizo ID-në e telefonuesit

Po sikur të mos dëshironi që numri juaj të shfaqet në ekranin e njerëzve që po telefononi? Ky kod do t’ju ndihmojë me këtë. Thjesht futeni sërish nëse ndryshoni mendje.

11) *#*#34971539#*#* – Shikoni informacione lidhur me kamerën

Mund të merrni të dhëna të tilla si, për shembull, numri i kamerave, zmadhimi maksimal, lëshimi i firmuerit dhe të ngjashme./Make Use Of.