Postet nga: Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)

'Infrakos’ s’ka dëshmi për 4 milionë e 750 mijë euro të granteve

Raporti i Auditorit për ndërmarrjen publike ‘Hekurudhat e Kosovës-Infrakos” Sh. A., në mes tjerash, evidenton së ndërmarrja kishte mangësi të dhënash për grantet.

ZKA dhe Njësia Qendrore Harmonizuese rrisin bashkëpunimin përmes një memorandumi

Zyra Kombëtare e Auditimit, e udhëhequr nga Vlora Spanca, dhe Njësia Qendrore Harmonizuese në Ministrinë e Financave, e udhëhequr nga Agim Krasniqi, kanë nënshkruar memorandum ...

Auditori: Sistemi shtetëror i mangët në mbrojtjen dhe rehabilitimin e rasteve të dhunës në familje

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin e auditimit të performancës “Efektiviteti institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje” për periudhën 2020-2022 ka ...

Auditori: Në dy raste te Ministria e Infrastrukturës pati tejkalim të vlerës së kontratave për mbi 1 milion euro

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka gjetur se te Ministria e Infrastrukturës në të paktën dy raste ka pasur tejkalim të vlerës së kontratave, për ...

Auditori gjen se në të paktën shtatë projekte Ministria e Infrastrukturës kishte pasur vonesa në kryerjen e punimeve

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), ka gjetur se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në të paktën shtatë projekte, ka pasur vonesa në kryerjen e ...

Auditori: MPJD ka pasur vonesa në raportim të shpenzimeve nga Misionet Diplomatike dhe Konsullore

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) në raportin për vitin 2022 për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka gjetur se kjo ministri ka pasur vonesa ...

Kompania e mbeturinave 'Uniteti' shmangu procedurat e hapura në disa tenderë publikë

Në disa tenderë publikë për furnizime, Kompani Regjionale e Mbeturinave “Uniteti” Sh.A, nga Mitrovica, shmangu procedurat e hapura të prokurimit publik.

ZKA: Ministria e Infrastrukturës kishte ndryshuar një kontratë pasi kishte skaduar ajo

Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në kontratën për ‘Mirëmbajtjen verore dhe dimërore 2021-2022 të ...