Postet nga: viktimat e dhunës

Viktimat e dhunës nuk gjejnë strehë afatgjate te shteti

Viktimat e dhunës në familje në Kosovë, mund të qëndrojnë të strehuara në Qendrat për strehimin e viktimave për një periudhë gjashtëmujore, por pas asaj ...

Kushtet në strehimoren e Mitrovicës ua pamundësojnë kthimin nga Prishtina viktimave të dhunës

Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në qytetin e Mitrovicës është detyruar që viktimat e dhunës në familje t’i bartë në qendrën ...

OSBE, publikon raportin mbi gjendjen e strehimoreve të viktimave të dhunës në familje

Misioni i OSBE-së do të publikojë sot raportin mbi gjendjen e strehimoreve për viktimat e dhunës në familje në Kosovë.

Rastet e dhunës në familje prioritet për Prokurorinë e Pejës

Rastet e fundit të dhunës në familjes, e kanë vënë në lëvizje Prokurorinë e Pejës.

Viktimat e dhunës rrezikojnë të mbeten në rrugë, strehimoret s`kanë para

Strehimoret e viktimave të dhunës me vështirësi në financim dhe me rrezik për mbyllje

Vetëm në Gjakovë Punon Strehimorja e Viktimave të Dhunës

Dy drejtore të qendrave që ofrojnë strehim për viktimat e dhunës në familje nuk e dinë se ku ndodhen të strehuarat, pasi thuajse të gjitha strehimoret u mbyllë...

88 Gra Përfituan nga Projekti ‘POWER’

88 është numri i grave që kanë përfituar nga projekti “POWER” deri në fund të muajit tetor.