Postet nga: #USAIDKosovo #JusticeSystemStrengthening #TransparentCourt #CourtPerformance

Gjykatat e Kosovës rrisin numrin e aktgjykimeve të publikuara

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit qershor 2020.

Monitorimi i mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

BIRN Kosova dhe Lëvizja FOL , me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, kanë monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqë...

Kaq aktgjykime publikuan gjykatat e Kosovës në muajin prill

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit prill 2020, përkundër situatës në të cilën gjendet vendi për shkak të pandemisë.

Mbi 24 mijë aktgjykime të gjykatave të Kosovës të çasshme për publikun

Nga janari 2016, sipas Ligjit mbi gjykatat, të gjitha gjykatat u obliguan që të publikojnë aktgjykimet brenda 60 ditëve nga marrja e vendimit. Duke klikuar në faqen e Këshillit Gjyë...

Kaq aktgjykime publikuan gjykatat e Kosovës në muajin mars

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit mars 2020, përkundër situatës në të cilën ndodhemi.

Cila gjykatë e Kosovës publikoi më shumë aktgjykime në muajin shkurt?

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit shkurt të këtij viti.

Publikimi i aktgjykimeve nga gjykatat e Kosovës për muajin janar 2020

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe për muajin janar të këtij viti.

Të dhënat për ankesat disiplinore në gjykatat e Kosovës

Me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë – JSSP, BIRN dhe Fol  javën e kaluar publikuan  raportin mbi ankesat disiplinore ndaj gjyqtarë...