Postet nga: #USAIDKosovo #JusticeSystemStrengthening #TransparentCourt #CourtPerformance

Sa aktgjykime u publikuan nga Gjykatat e Kosovës në muajin shtator?

Gjatë muajit shtator të vitit 2020, Gjykatat e Kosovës kanë publikuar gjithsej 1,530  aktgjykime, çka përbën një ngritje të numrit krahasuar me muajin paraprak, kur ishin publikuar 1,440  aktgjykime.

Gjykatat e Kosovës rrisin numrin e aktgjykimeve të publikuara gjatë muajit gusht

Gjatë muajit gusht të vitit 2020, Gjykatat e Kosovës kanë publikuar gjithsej 1,440  aktgjykime, çka përbën një ngritje të numrit krahasuar me muajin paraprak, kur ishin publikuar 1,391  aktgjykime.

Gjykatat e Kosovës vazhdojnë publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit korrik 2020

Gjatë muajit korrik të vitit 2020, gjykatat e Kosovës kanë publikuar gjithsej 1,391  aktgjykime, çka përbën një rënie të numrit krahasuar me muajin paraprak, kur ishin publikuar 1,630  aktgjykime.

Gjykatat e Kosovës rrisin numrin e aktgjykimeve të publikuara

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit qershor 2020.

Monitorimi i mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

BIRN Kosova dhe Lëvizja FOL , me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, kanë monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqë...

Kaq aktgjykime publikuan gjykatat e Kosovës në muajin prill

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit prill 2020, përkundër situatës në të cilën gjendet vendi për shkak të pandemisë.

Mbi 24 mijë aktgjykime të gjykatave të Kosovës të çasshme për publikun

Nga janari 2016, sipas Ligjit mbi gjykatat, të gjitha gjykatat u obliguan që të publikojnë aktgjykimet brenda 60 ditëve nga marrja e vendimit. Duke klikuar në faqen e Këshillit Gjyë...

Kaq aktgjykime publikuan gjykatat e Kosovës në muajin mars

Gjykatat e Kosovës kanë vazhduar me publikimin e aktgjykimeve edhe gjatë muajit mars 2020, përkundër situatës në të cilën ndodhemi.