Postet nga: tregu i punës

Historitë e heshtura të largimit të grave nga puna në Kosovë

“Ndalohet puna e natës për personat nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe të punësuarat shtatzëna dhe gratë gjidhënëse. Ndërrimet e ...

Ameti: Kompanitë duhet të investojnë në studentët pas pranimit në punë

Në emisionin “Kallxo Përnime” po transmetohet debati për potencialin e Kosovës në fushën e teknologjisë së informacionit.

Studimet, zgjedhjet e të rinjve mes dëshirës dhe mundësisë financiare

Kur nxënësit mbarojnë shkollën e mesme fillojnë të mendojnë për të ardhmen e tyre, dilemat se çfarë të studiojnë janë të shumta. Ka disa faktorë që ...

Sistemi i arsimit nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës

Zyra Kombëtare e Auditimit ka konstatuar se sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk i përgjigjet nevojave të tregut të punës.

Instituti GAP: Rreth 40 mijë punëkërkues në 4 muajit e parë të vitit 2020

Instituti GAP ka analizuar ndikimin e hershëm të pandemisë COVID-19 në tregun e punës si dhe ndikimin e masave të Qeverisë së Kosovës në zbutjen e rreziqeve ...

Trekëndëshi jofunksional kufizon tregun e punës- pësojnë studentët e diplomuar

Bazuar në rezultatet e Agjensionit të Statistikave të Kosovës (ASK) niveli i papunësisë në Kosovë është rreth 32.9%, që është shumë e lartë krahasuar me shtetet e tjera në ...

Sistemi Informativ i Tregut të Punës në ndihmë të punëkërkuesve

Sistemi Informativ i Tregut të  Punës nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) në bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) ...

Komunat japin bursa pa kritere

Shumica e komunave të Kosovës japin bursa për lëndët të cilat nuk janë deficitare. Bizneset ankohen për mungesë të punëtorëve profesionistë, derisa Oda ...