Postet nga: shkolla e mesme teknik "Shaban Spahija" - Peje