Postet nga: risocializimi

Shkaktarët e ngecjeve në risocializimin e të dënuarve

Mungesa e vizioni të prokurorëve e gjykatësve të cilët i kanë trajtuar rastet e personave të kthyer nga zonat e luftës në Siri e Irak llogaritet ...

Kosovë: Gratë e kthyera nga Siria e Iraku nuk dëshirojnë të punësohen

Insitucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur ti bindin gratë e kthyera nga Siria dhe Iraku që të punësohen dhe të krijojnë të hyra ekonomike.

Mbi 61% e të dënuarve për terrorizëm nuk u aftësuan në burgjet e Kosovës

Kushtetuta dhe ligjet në Kosovë promovojnë një sistem sipas të cilit personat e dënuar të cilët e vuajnë burgun, do të duhej të ndiqnin programe të cilat i ...

Modeli i ri-integrimi nga Hani i Elezit

Tre fëmijë që dikur jetonin në një zonë të luftë dhe nuk kishin marrë asnjë mësim në gjuhën shqipe sot janë kyçur në sistemin e më...

Sfidat sociale të trajtimit të të rikthyerve nga Siria e Iraku

Nga marsi i vitit të kaluar, Kosova u përball me pandeminë COVID-19 ndërsa të shumta kanë qenë familjet të cilët pa të ardhura kanë kërkuar ndihmë ...

Zyrtarja për ri-integrim: Aktivitetet për fëmijët e rikthyer nuk kanë përfunduar

Në emisionin “Drejtësia në Kosovë”, këtë javë u transmetua reportazhi për të rikthyerit dhe sfidat e tyre në risocializim.