Postet nga: ridrejto

Llojet e ndihmës juridike falas

Personave të cilëve iu shkelet një e drejtë në procedurën gjyqësore dhe nuk kanë mundësi fiananciare t’i drejtohen një juristi mund të përfitojnë ndihmë ...

Si realizohet padia për përfitimin e pronës?

Shkurorëzimi i bashkëshortëve apo ndarja nga jeta përpos që ka pasojë prishjen e martesës gjithashtu sjell si nevojë edhe ndarjen e pasurisë.

Dënime deri në 15 vjet burg për marrje dhe dhënie ryshfeti

Marrja dhe dhënia e ryshfetit janë vepra penale të dënueshme me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës.

Pasojat e lajmërimit të rrejshëm në polici

Policia është adresa e parë ku shumë qytetarë raportojnë për ndonjë krim. Prandaj çdo person që ka dijeni për ndonjë vepër penale duhet ta paraqesë atë.

Burgim deri në 10 vjet për zjarrvënie të qëllimshme

Policia, Prokuroria dhe Gjykatat në Kosovë kanë vazhduar punën rreth parandalimit, identifikimit dhe dënimit të personave për zjarrvënie të qëllimshme.

Cenimi i të drejtave të palëve në ushtrimin e mjeteve juridike

Palët në procedura gjyqësore nëse ndahen të pakënaqur me vendimin e gjykatës kanë të drejtë që të njëjtin të e kundërshtojnë përmes ...

Pasojat e vozitjes në gjendje të dehur

Vozitja në gjendje të dehur përbën një nga rreziqet më të mëdha në komunikacion.

Rreth 250 mijë armë pa leje në duar të kosovarëve

Qytetarët të cilët posedojnë armë pa leje cenojnë rendin dhe sigurinë publike, por mbi të gjitha rrezikojnë jetën e tyre.