Postet nga: raportet e punës së zv. ministrave

Zëvendësministri i raporton Haradinajt për çka është informuar e njoftuar

Zëvendësministri Lulzim Leci thotë se për tre muaj është informuar dhe njoftuar për shumë çështje brenda ministrisë.

Zëvendësministri ndihet komod me karrigen

Zëvendësministri Vesel Makolli në nisje të raportit të tij, i tregon Kryeministrin se ndihet shumë komod, pasi që është pranuar shumë mirë nga ministri i tij.

Zëvendësministri e llogaritë punë pjesmarrjen në tryeza e konferenca

Zëvendësministri Çerkin Dugolli veç tjerash i tregon kryeministrit edhe paraqitjen në media. Po ashtu tregon që ka qenë penalistë në tri konferenca//tryeza.

Zëvendësministri i dërgon kryeministrit 'raport shkencor' për ndotjen

Zëvendësministri Kurtan Kajtazi thotë se duke jetuar afër kombinatit Trepça, i di edhe ndikimet negative që ka në ambient, duke shtuar se aktivitetet minerare prishin edhe ...

Zëvendësministri: Kam përfaqësuar ministrinë në përurime

Zëvendësministri Besim Demi thotë nuk i ka përfshirë në raport takimet e përditshme dhe pjesëmarrjen në konferenca e evente të ndryshme, por vetëm ato çë...

Zëvendësministri i raporton Haradinajt: Kontaktova me Coca Cola HBC

Zëvendësministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi thotë se ka vënë kontakte me përfaqësuesit e një pije jo-alkoolike rreth mundësisë së tyre ...

Telashet e zëvendësministrit: Mungesa e numrave të telefonave

Zëvendësministri Rexhep Mazrreku, në raportin e tij të punës ka thënë se është angazhuar për të jetësuar programin e tij si zëvendësministë...

Zëvendësministri raporton për debate publike e paraqitje nëpër media

Zëvendësministri Resul Makreshi thotë se ka marrë pjesën në shumë debate të ndryshme dhe ka diskuar gjëra të ndryshme, por nuk ka asnjë specifikë tjetër.