Postet nga: Raportet e auditimit

ZKA: MPDJ ia kompensoi dy punëtoreve pushimin e lehonisë edhe për një muaj shtesë

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) kishte kompensuar edhe për një muaj shtesë dy punëtore që kishin qenë në pushim të lehonisë.

ZKA planifikoi 134 auditime, Auditorja e Përgjithshme jep detaje mbi procesin

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, me rastin e fillimit të publikimit të raporteve të auditimit për sezonin auditues 2022/23, ka thënë se plani vjetor përfshin 134 auditime të ...

Zyra Kombëtare e Auditimit planifikon t’i realizojë 134 auditime

Zyra Kombëtare e Auditimit ka njoftuar se do të realizojë 134 auditime për vitin 2022-2023.

Auditimi, shkeljet dhe sfidat e katër viteve të fundit të MTI-së

Parregullsi në prokurim, punësimet e personave me kontrata mbi vepër dhe ngecje në zbatimin e rekomandimeve, ka evidentuar mes tjerash Zyra Kombëtare e Auditimit në Ministrinë e ...

KPMM-së i rikthehen rekomandimet në disa fusha nga ana e Auditorit

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) kishte arritur t’i zbatojë të gjitha rekomandimet e auditorit gjatë vitit 2018 si dhe nuk pati pranuar asnjë tjetër në ...

Komuna e Mitrovicës nuk arrin të zbatojë shumicën e rekomandimeve të Auditorit

Komuna e Mitrovicës së Jugut është përballur me moszbatueshmëri të shumicës së rekomandimeve të dhëna nga Zyra Kombëtare e Auditorit në raportin e fundit ...

Ujësjellësi i Prizrenit me opinion negativ nga Auditori

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren është një prej ndërmarrjeve që ka marrë opinion negativë nga Zyra Kombëtare e Auditimit në dy vitet e ...

Ministria e Arsimit 'mëson' pak nga rekomandimet e Auditorit

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në vitin 2018, ka pranuar përgjysmë më pak rekomandime nga Auditori krahasuar me vitin paraprakë. Kjo ministri ka pranuar 13 rekomandime në raportin pë...