Postet nga: Raportet e auditimit

Zyra Kombëtare e Auditimit planifikon t’i realizojë 134 auditime

Zyra Kombëtare e Auditimit ka njoftuar se do të realizojë 134 auditime për vitin 2022-2023.

Auditimi, shkeljet dhe sfidat e katër viteve të fundit të MTI-së

Parregullsi në prokurim, punësimet e personave me kontrata mbi vepër dhe ngecje në zbatimin e rekomandimeve, ka evidentuar mes tjerash Zyra Kombëtare e Auditimit në Ministrinë e ...

KPMM-së i rikthehen rekomandimet në disa fusha nga ana e Auditorit

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) kishte arritur t’i zbatojë të gjitha rekomandimet e auditorit gjatë vitit 2018 si dhe nuk pati pranuar asnjë tjetër në ...

Komuna e Mitrovicës nuk arrin të zbatojë shumicën e rekomandimeve të Auditorit

Komuna e Mitrovicës së Jugut është përballur me moszbatueshmëri të shumicës së rekomandimeve të dhëna nga Zyra Kombëtare e Auditorit në raportin e fundit ...

Ujësjellësi i Prizrenit me opinion negativ nga Auditori

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren është një prej ndërmarrjeve që ka marrë opinion negativë nga Zyra Kombëtare e Auditimit në dy vitet e ...

Ministria e Arsimit 'mëson' pak nga rekomandimet e Auditorit

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në vitin 2018, ka pranuar përgjysmë më pak rekomandime nga Auditori krahasuar me vitin paraprakë. Kjo ministri ka pranuar 13 rekomandime në raportin pë...

Auditori: Shkelje të shumta nga KRU ‘Prishtina’

Auditori i Përgjithshëm ka gjetur se aspektet financiare në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina” janë përkeqësuar në vitin 2018 krahasuar me vitin paraprak.